Förvaring med 1xA4 jalusi o lådsats B:800mm H:3xA4 D:435mm